Chuyên ngành Điện tàu thủy

Ngành: Khoa học hàng hải

Chuyên ngành: Điện tàu thủy

Mã ngành: 7840106.5

Chương trình đào tạo kỹ sư Điện tàu thủy sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về nguyên lý làm việc của các hệ thống điện và tự động điện tàu thủy, cũng như khả năng vận hành, khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống, thiết kế và thi công phần cứng, phần mềm phục vụ trong lĩnh vực điện, khả năng vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề kỹ thuật trong thực tế công việc.

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư có thể trở thành các sỹ quan điện tàu thủy theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO), có đủ năng lực khai thác, vận hành, bảo dưỡng… các hệ thống điện và điện tự động trên tàu thủy, hoặc có thể làm việc tại các nhà máy đóng sửa chữa tàu biển, giàn khoan; quản lý kỹ thuật tại các Công ty khai thác, quản lý tàu biển; các Cơ quan đăng kiểm, giám định, kiểm định; các nhà máy, xí nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp, nhà máy lọc hóa dầu, cảng biển…