Chuyên ngành Quản lý hàng hải

Ngành: Khoa học hàng hải

Chuyên ngành: Quản lý hàng hải

Mã ngành: 7840106.4

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý hàng hải trang bị cho sinh viên một nền tảng kiến thức toàn diện, có tay nghề vững vàng, có năng lực tổ chức, có trình độ ngoại ngữ tốt, có kiến thức khoa học xã hội nhân văn, khoa học cơ bản, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững, có khả năng tiếp thu các kiến thức mới, có sức khỏe tốt, bản lĩnh vững vàng để đảm nhận công việc sau khi tốt nghiệp.

Đào tạo kỹ sư chuyên ngành Quản lý hàng hải để đáp ứng cho các nhu cầu xã hội hiện nay trong các lĩnh vực: Quản lý hàng hải cho các công ty vận tải biển, cảng vụ, bảo đảm an toàn hàng hải, quản lý và khai thác cảng biển, quản lý các giàn khoan, quản lý các tàu chứa, môi giới và đại lý hàng hải, bảo hiểm và môi giới bảo hiểm hàng hải, luật hàng hải, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong chuyên ngành quản lý hàng hải.

Đào tạo và huấn luyện kỹ năng tự nghiên cứu cho sinh viên để tăng cường khả năng hoạt động sáng tạo và nghiên cứu chuyên sâu hơn sau này.

Thời gian đào tạo: 04 năm

2. Yêu cầu tuyển sinh

Trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước.

Ký hiệu trường: GTS

Ký hiệu ngành Khoa học hàng hải, Chuyên ngành Quản lý hàng hải: Mã ngành D840106-104 (Thí sinh đăng ký dự thi ghi rõ tên chuyên ngành trong hồ sơ ĐKDT).

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia .

Tổ hợp môn xét tuyển: [Toán, Lý, Hóa], [Toán, Lý, Anh văn]. Trong đó Toán nhân hệ số 2.

Điểm xét trúng tuyển theo từng chuyên ngành.

Yêu cầu đối với thí sinh dự thi: đảm bảo sức khoẻ học tập; tổng thị lực hai mắt phải đạt 18/10 trở lên, không mắc bệnh mù màu, phải nghe rõ khi nói thường cách 5m và nói thầm cách 0.5m và có cân nặng từ 45 kg trở lên. Để học chuyên ngành Điều khiển tàu biển bên cạnh sức khoẻ tốt, sự đam mê nghề nghiệp và năng động, người học cần phải có khả năng thích nghi, sự chủ động và khả năng làm việc tập thể.

Điều kiện xét tuyển chương trình đại học chất lượng cao: Thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy tại Trường và nộp đơn tham gia chương trình chất lượng cao.

3/ Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý hàng hải

3.1. Yêu cầu chung:

Có thể chất và phẩm chất chính trị tốt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nắm vững và thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực sự yêu nghề;

Có các kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh, về hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp; nắm vững kiến thức về quá trình hội nhập kinh tế thế giới của nước ta và vai trò của ngành công nghiệp hàng hải trong quá trình đó;

Có đủ kiến thức để thảo luận về các hoạt động vận hành và công nghệ hàng hải cũng như môi trường doanh nghiệp liên quan của các hoạt động này;

Có đủ kiến thức để xem xét chi tiết vấn đề môi trường kinh doanh, pháp lý và kinh tế xoay quanh ngành công nghiệp dịch vụ hàng hải;

Có đủ kiến thức để đánh giá sự thiết kế và vận hành của các lĩnh vực kĩ thuật của tàu, công trình ngoài khơi, dưới đáy biển và các công trình hàng hải khác, phương pháp nghiên cứu và công nghệ hàng hải;

Có khả năng ứng dụng các hình thức quản lý và lãnh đạo vào tất cả các hoạt động hàng hải;

Có khả năng đánh giá tác động với môi trường của các hoạt động hàng hải và ảnh hưởng của chúng lên sự quản lý các nền tảng, quá trình và nhân tố con người.

3.2. Yêu cầu về kiến thức:

Mục tiêu chính của chương trình đào tạo này nhằm trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức cần thiết cho việc quản lý kỹ thuật đội tàu, quản lý về hành chính hàng hải, quản lý cảng biển và các phương tiện nổi ngoài khơi. Sinh viên sẽ được học tập và tiếp cận với các vấn đề liên quan đến công tác hoạch định chính sách và quản lý ở tất cả các cấp độ từ địa phương, quốc gia đến khu vực và quốc tế về quản lý và quản trị ngành công nghiệp hàng hải.

Ngoài ra, sinh viên còn được phát triển các kiến thức và hiểu biết về kinh tế, xã hội, chính trị và pháp lý khi thực hiện công tác quản lý. Khi tham gia chương trình đào tạo này, sinh viên sẽ lĩnh hội được kiến thức về khoa học hàng hải, về thương vụ, về quản lý hành chính hàng hải và về quản lý đội tàu. Các lĩnh vực đặc thù của chuyên ngành này bao gồm: ô nhiễm môi trường biển và đại dương, an ninh hàng hải, quản lý cảng biển, vận tải biển, kiểm soát rủi ro hàng hải, pháp luật Việt Nam và quốc tế về hàng hải và chính sách về quản lý hàng hải của quốc gia.

3.2.1 Yêu cầu về chuẩn ngoại ngữ:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Hàng hải phải đạt 470 điểm TOEIC hoặc có chứng chỉ B2 Tiếng Anh theo khung Châu âu. Ngoài ra, sinh viên phải đạt chuẩn tiếng Anh hàng hải chuẩn theo quy định của IMO “Tiếng Anh hàng hải 3” (theo quy định của Cục Hàng hải và Bộ GTVT).

3.2.2 Yêu cầu về trình độ tin học:

Kỹ sư ngành Quản lý Hàng hải được trang bị những kiến thức tin học và trình độ lập trình cơ bản, sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành, các ứng dụng về cơ sở dữ liệu, đạt chuẩn đầu ra theo quy định của Bộ GDĐT (chứng chỉ B tin học).

3.3.Yêu cầu về kỹ năng

3.3.1. Kỹ năng cứng:

– Kỹ năng tranh luận và giải quyết vấn đề dưới góc độ người làm công tác quản lý hàng hải, phản ứng các vấn đề liên quan tới hàng hải trên cơ sở luật pháp;

– Kỹ năng nhận thức, phân tích, đánh giá đúng các vấn đề phát sinh từ hoạt động hàng hải trên cơ sở pháp lý; phân tích các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành, lựa chọn những phương án và các giải pháp;

– Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản trị nhân sự, kỹ năng quản lý hàng hải, kỹ năng tư duy suy luận logic, kỹ năng giao tiếp trong lĩnh vực hàng hải, kỹ năng lập kế hoạch trong công tác quản lý hàng hải, kỹ năng nhận dạng vấn đề, phân tích vấn đề;

– Kỹ năng vận dụng luật hàng hải vào trong công tác quản lý hàng hải, khai thác đội tàu và các phương tiện nổi hay cảng biển;

– Có kỹ năng khai thác sử dụng cơ bản các hệ thống trang bị kỹ thuật hàng hải phục vụ an toàn hàng hải, công trình ngoài khơi, bảo vệ môi trường biển, bảo vệ sinh mạng trên biển; cập nhật các tiến bộ KHKT trong lĩnh vực hàng hải.

3.3.2. Kỹ năng mềm:

– Kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại;

– Biết cách trình bày, viết các văn bản kỹ thuật, văn bản chính thức và không chính thức, báo cáo, đề án…; Báo cáo bài thuyết trình bằng các phương tiện như máy tính, projector và các phần mềm liên quan. Sử dụng các hình thức giao tiếp điện tử khác nhau (tin nhắn, thư điện tử, trang web, hội thảo online …);

– Tổ chức công việc, điều hành công việc, làm việc theo nhóm và lãnh đạo nhóm; Biết các phương pháp để động viên đồng nghiệp; Biết duy trì và phát triển nhóm, phát triển cá nhân trong phạm vi nhóm.

3.4. Yêu cầu về thái độ

– Có ý thức về trách nhiệm công dân; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; năng động, sáng tạo và nghiêm túc;

– Tôn trọng ý kiến của đồng nghiệp, đối tác và có sự phản hồi thông qua hoạt động đánh giá;

– Thể hiện rõ ràng ưu điểm, khuyết điểm của bản thân và sự cam kết tuân theo tiêu chuẩn chung;

– Ghi nhận nghĩa vụ của đồng nghiệp, những người cùng ngành và cùng môi trường.

3.5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp sẽ đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội, đặc biệt là tại các cơ quan nhà nước (trung ương và địa phương) có hoạt động liên quan đến quản lý hành chính về cảng biển như: quản lý an toàn hàng hải, quản lý khai thác cảng biển, quản lý môi trường từ hoạt động hàng hải, quản lý khai thác vận tải biển, quản lý các phương tiện ngoài khơi phục vụ các dự án về thăm do dầu khí và tài nguyên biển, quản lý kho vận bến bãi, kinh doanh bảo hiểm hàng hải, các lĩnh vực đại lý và môi giới hàng hải, giám định hàng hải, thanh tra hàng hải, hải quan…

Các vị trí mà sinh viên có thể đảm đương sau khi ra Trường: chuyên viên nghiệp vụ về hàng hải của các cơ quan nhà nước, chuyên viên An toàn Pháp chế của các hãng tàu và một số cơ quan chuyên môn, chuyên viên kinh doanh về hàng hải, chuyên viên về quản lý tàu, chuyên viên quản lý kỹ thuật vật tư, đại lý viên, giám định viên, thanh tra viên hàng hải, cán bộ các cơ quan bảo hiểm hàng hải…

3.6. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Ngành Quản lý hàng hải sẽ chuẩn bị cho sinh viên nền tảng vững chắc để có thể nâng các kiến thức ở các cấp học cao hơn về quản lý hàng hải, quản lý môi trường về luật liên quan. Sinh viên cũng sẽ được tạo cơ hội theo học các chương trình sau đại học về chuyên ngành quản lý hàng hải, quản lý công, quy hoạch cộng đồng hàng hảivà các lĩnh vực liên quan khác.