Chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển

Ngành: Khoa học hàng hải

Chuyên ngành: Điều khiển và quản lý tàu biển

Mã ngành: 784010606H

Chương trình đào tạo chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển trang bị cho sinh viên một nền tảng kiến thức toàn diện, có tay nghề vững vàng, có năng lực tổ chức, có trình độ ngoại ngữ tốt, có kiến thức khoa học xã hội nhân văn, khoa học cơ bản, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững, có khả năng tiếp thu các kiến thức mới, có sức khỏe tốt, bản lĩnh vững vàng để đảm nhận công việc sau khi tốt nghiệp.

Chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển đào tạo các kỹ sư hàng hải có thể công tác trên tất cả các loại tàu sông, tàu biển trong nước và quốc tế, tàu khai thác và dịch vụ về dầu khí, các công ty hoa tiêu hàng hải, công ty bảo hiểm hàng hải và các tổ chức liên quan đến vận tải biển.

Đào tạo Kỹ sư hàng hải đồng thời đào tạo các sỹ quan làm việc trên các tàu hoặc công trình biển.