Chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật

Ngành: Khoa học hàng hải

Chuyên ngành: Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật

Mã ngành: 784010607H

Chương trình đào tạo Kỹ sư Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về quy trình khai thác, vận hành trang thiết bị hệ thống động lực trên những con tàu hiện đại hoạt động trên các tuyến hàng hải trong nước và quốc tế, các kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị, máy móc trong buồng máy và thiết bị trên boong tàu, kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình khai thác, vận hành trang thiết bị, các kiến thức về quản lý an toàn, an ninh hàng hải và quản trị tàu.

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư có thể trở thành các sĩ quan máy tàu thủy theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), có đủ năng lực khai thác hệ thống động lực trên tất cả các phương tiện vận tải thủy, phương tiện dịch vụ dầu khí và công trình ngoài khơi, các công trình dịch vụ hàng hải và quốc phòng.