Giới thiệu

Sáng ngày 18/4/2019, Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Viện Hàng hải trên cơ sở hợp nhất Khoa Hàng hải, Khoa Máy tàu thủy, Bộ môn Điện tàu thủy và triển khai các quyết định của Hiệu trưởng về công tác tổ chức, nhân sự.

Theo các quyết định được công bố, lãnh đạo Viện Hàng hải gồm: PGS.TS. Võ Công Phương (Viện trưởng), PGS.TS. Nguyễn Phùng Hưng (Phó Viện trưởng), PGS.TS.Đỗ Hùng Chiến (Phó Viện trưởng).

Việc thành lập Viện Hàng hải đã đánh dấu một sự thay đổi về cơ cấu tổ chức mang tính đột phá của Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, nhằm đáp ứng yêu cầu về chiến lược phát triển biển thành ngành trọng điểm quốc gia, cũng như nhu cầu tuyển dụng thuyền bộ Máy – Boong – Điện làm việc trên các đội tàu trong và ngoài nước của các Công ty vận tải biển, quản lý tàu biển và các Công ty môi giới xuất khẩu thuyền viên. Bước đột phá này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thành công hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của Nhà trường cũng như mang lại môi trường học tập tích cực, nghiêm túc, hiệu quả cho sinh viên trong lĩnh vực Hàng hải.