Giới thiệu

Sáng ngày 18/4/2019, Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Viện Hàng hải trên cơ sở hợp nhất Khoa Hàng hải, Khoa Máy tàu thủy, Bộ môn Điện tàu thủy và triển khai các quyết định của Hiệu trưởng về công tác tổ chức, nhân sự.

Theo các quyết định được công bố, lãnh đạo Viện Hàng hải gồm: PGS.TS. Võ Công Phương (Viện trưởng), PGS.TS. Nguyễn Phùng Hưng (Phó Viện trưởng), TS. Lê Văn Vang (Phó Viện trưởng).

Về cơ cấu tổ chức, Viện Hàng hải gồm: 

  • Bộ môn Điều khiển tàu biển (ThS. Phạm Ngọc Hà – Phụ trách bộ môn, ThS. Nguyễn Văn Cang – Phó trưởng bộ môn).
  • Bộ môn Quản lý Hàng hải (TS. Cổ Tấn Anh Vũ – Trưởng bộ môn, ThS. Nguyễn Đức Học – Phó trưởng bộ môn)
  • Bộ môn Cơ sở Hàng hải (ThS. Vũ Quốc Sang – Phụ trách bộ môn)
  • Bộ môn Khai thác máy tàu biển (TS. Nguyễn Duy Trinh – Phụ trách bộ môn, ThS. Vũ Minh Thái – Phó trưởng bộ môn)
  • Bộ môn Công nghệ máy tàu thủy (ThS. Phan Cao An Trường – Phụ trách bộ môn, ThS. Nguyễn Duy Tân – Phó trưởng bộ môn)
  • Bộ môn Cơ sở máy tàu thủy (TS. Hoàng Văn Sĩ – Phụ trách bộ môn)
  • Bộ môn Điện tự động tàu thủy (ThS. Đào Học Hải – Phụ trách bộ môn)
  • Trung tâm phát triển Hàng hải (PGS.TS. Nguyễn Phùng Hưng – Giám đốc Trung tâm)
PGS.TS Đồng Văn Hướng trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Viện Hàng hải

Việc thành lập Viện Hàng hải đã đánh dấu một sự thay đổi về cơ cấu tổ chức mang tính đột phá của Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, nhằm đáp ứng yêu cầu về chiến lược phát triển biển thành ngành trọng điểm quốc gia, cũng như nhu cầu tuyển dụng thuyền bộ Máy – Boong – Điện làm việc trên các đội tàu trong và ngoài nước của các Công ty vận tải biển, quản lý tàu biển và các Công ty môi giới xuất khẩu thuyền viên. Bước đột phá này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thành công hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của Nhà trường cũng như mang lại môi trường học tập tích cực, nghiêm túc, hiệu quả cho sinh viên trong lĩnh vực Hàng hải.